Търговски марки

  • Предварително проучване на търговски марки, заявки
  • Национална и международна регистрация, марка на общността
  • Защита и опозиция на търговска марка
АДРЕС: 1000 СОФИЯ,
ул. „ЦАР АСЕН” 8,
ет.1, ап.3
GSM: -00359 888 857 488-
-00359 2 974 67 68-
email: office@martinyankov.com