Обществени поръчки

  • Консултации по Закона за обществени поръчки
  • Обжалване, представителство и защита пред Комисия за защита на конкуренцията, процесуално представителство по съдебен ред
  • От 2010г. съм вписан като външен експерт в Агенцията по обществени поръчки
АДРЕС: 1000 СОФИЯ,
ул. „ЦАР АСЕН” 8,
ет.1, ап.3
GSM: -00359 888 857 488-
-00359 2 974 67 68-
email: office@martinyankov.com