Трудово право

  • Консултации и представителство при трудови спорове, съкращения, уволнение, възстановяване на работа и дължимо обезщетение
  • Изготвяне на трудови договори и всички документи и книжа, свързани с трудовото правоотношение между работник и работодател
  • Обезщетение вследствие на трудова злополука
АДРЕС: 1000 СОФИЯ,
ул. „ЦАР АСЕН” 8,
ет.1, ап.3
GSM: -00359 888 857 488-
-00359 2 974 67 68-
email: office@martinyankov.com