Семейно и наследствено право

  • Консултации по семейноправни и наследственоправни въпроси
  • Разводи, всякакви брачни искове (родителски права, издръжка и др.)
  • Делба на имущество - съдебна и извънсъдебна
  • Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака, за възстановяване на запазена част на наследник и др.
  • Консултации и правно съдействие при завещания и осиновяване
АДРЕС: 1000 СОФИЯ,
ул. „ЦАР АСЕН” 8,
ет.1, ап.3
GSM: -00359 888 857 488-
-00359 2 974 67 68-
email: office@martinyankov.com