Търговско право

  • Регистрация, пререгистрация, съдействие при учредяване на търговци и търговски дружества, клонове, търговски представителства на чужди компании
  • Преобразуване и прекратяване на търговци и търговски дружества
  • Учредяване на всички видове юридически лица с нестопанска цел – сдружения, асоциации, фондации и др.
  • Съдебна защита срещу незаконосъобразни решения на търговски дружества
  • Изготвяне на договори, документи и правно обслужване на търговски дружества
  • Съдебна защита по търговски дела
АДРЕС: 1000 СОФИЯ,
ул. „ЦАР АСЕН” 8,
ет.1, ап.3
GSM: -00359 888 857 488-
-00359 2 974 67 68-
email: office@martinyankov.com