За мен

Роден съм през 1981г. в град Добрич.

През 2000г. завърших средно образование в Езикова гимназия „Гео Милев” с профилирано обучение по английски и немски език.

През 2007 г. се дипломирах като "Магистър по право" в Софийски университет „Св. Климент Охридски” със завършени специализации: Правораздаване, Международни отношения и Международно право.

През същата година започнах да давам своите юридически консултации на широк кръг от читатели във вестник „Телеграф”.

От 2008г. съм член на Софийска адвокатска колегия и Висшия адвокатски съвет.

Професионалният ми опит започна през 2004г., и включва богата практика в сферата на гражданското, търговското, вещното, семейното, трудовото и административното право.

От 2010г. съм вписан като външен експерт в Агенцията по обществени поръчки.

Владея писмено и говоримо английски език, включително юридически английски, ползвам испански език.

АДРЕС: 1000 СОФИЯ,
ул. „ЦАР АСЕН” 8,
ет.1, ап.3
GSM: -00359 888 857 488-
-00359 2 974 67 68-
email: office@martinyankov.com