Вещно и облигационно право

  • Консултации и представителство по облигационни и вещноправни казуси
  • Консултиране и съдействие при сделки с недвижими имоти, изготване на всички необходими документи и книжа, нотариални актове, ипотеки и много други
  • Проучване на недвижими имоти и персонални партиди в имотния регистър
  • Изготвяне на всякакви договори, споразумения, декларации и др.
АДРЕС: 1000 СОФИЯ,
ул. „ЦАР АСЕН” 8,
ет.1, ап.3
GSM: -00359 888 857 488-
-00359 2 974 67 68-
email: office@martinyankov.com