Сфери на дейност

Предлагам правна помощ, съдействие и защита в различни области и отрасли на правото. В работата си съчетавам натрупания професионален опит и придобитите теоретични познания. Водя се от принципа за бързо извънсъдебно разрешаване на възникналите спорове и постигане на максимален резултат с минимални разходи. Когато това е невъзможно, гарантирам професионална защита на интересите на клиентите си по съдебен път.

АДРЕС: 1000 СОФИЯ,
ул. „ЦАР АСЕН” 8,
ет.1, ап.3
GSM: -00359 888 857 488-
-00359 2 974 67 68-
email: office@martinyankov.com